Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 – Ammunisjonstunnel

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ammunisjonstunnel
Inventarnummer 1002
Byggeår 1942–43
Opprinnelig bruk Ammunisjonstunnel
Nåværende bruk Museum
GAB-nr.   Grunnflate 495 m2
Antall etasjer 1
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Eksteriør og interiør.
Vernebegrunnelse Ammunisjonstunnelen har en nær funksjonell sammenheng med kanonen, og utgjør sammen med det øvrige fjellanlegget og kanonen en sjelden konstruksjon som må bevares som helhet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Fjellanlegg bestående av sju råsprengte stoller med en sentral transportstoll. Støpt gulv med bevart skinnegang for frakt av ammunisjon. Vegger og heng slemmet i 1979. Ved inngangen til fjellanlegget er det skyteskår med stålluke.  

1979
Ammunisjonstunnelen rehabilitert: Vegger slemmet og delvis etablert nytt elektrisk anlegg.
1977
Batteriet ble vedtatt nedlagt i 1968, men hadde mobiliseringsstatus frem til 1975 og et visst vedlikehold fram til 1977.
1945
Fortet overtatt av Forsvaret.
1942 - 1943
Utbyggingen av fjellanlegget startet.

Ingen treff