Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygninger og anlegg generelt

Hovedprinsippet for vedlikehold og skjøtsel av fredete og verneverdige bygninger og anlegg er å bevare så mye som mulig av opprinnelige eller gamle elementer, og foreta så lite forandringer som mulig. Dermed beholder bygninger eller anlegget best sin ekthet og opprinnelighet.

Hvis det må gjøres endringer, for eksempel av hensyn til tekniske eller funksjonelle krav eller sikkerhetskrav, er det bedre å føye til noe enn å fjerne originale eller gamle deler.

Regelmessig vedlikehold er viktig for å unngå skadeutvikling og behov for større reparasjoner og utskiftninger.