Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Koengen og Sverresborg

Koengen

På Koengen-området (middelalderens Veisan; et brakkvann/myrområde) er det funnet preurbane, paleobotanske spor som bidrar til utforskningen av byens tilkomst. Området har gjennomgått store endringer fra å være våtmark til å bli beiteområde (derav navnet Koengen), seinere forterreng for festningen med våtgrav og fiskedammer, deretter tatt i bruk som verkstedsområde med bl.a. steinhuggeri og reperbahn og videre (på 1900-tallet) bebygd med militære nyttebygg. I dag benyttes Koengen i første rekke som scene for store utendørskonserter. Før jernbanesporet skar gjennom og skilte Koengen fra Sverresborg, strakte området seg helt til foten av fjellet.  I dag er området avgrenset av festningsmurene og Øvre Dreggsalmenning i vest, jernbanesporet i øst, Bontelabo i nord og Sandbrogaten i sør. Kulturmiljøet på Koengen består av 1900-tallsbygninger, gruslagte veier, plenområder og en stor asfaltert plass foran bygningene.

 

Sverresborg

Sverresborg ble åpnet for publikum i 1983 og er i dag et flott parkanlegg med utsikt over sjøen, festningen og Skuteviken. På selve Sverresborg er det ikke blitt foretatt arkeologiske undersøkelser, og terrenget er til dels blitt kraftig endret gjennom tidene. Vi vet at man har truffet på bygningsrester som kan stamme fra den eldste borgen, altså sluttet av 1100-tallet. Slik borgen ligger i dag kan den inneholde spor om byens rike forhistorie. Vollmesterboligen er trolig den eldste bygningen på Sverresborg i dag, i tillegg til den foranliggende ravelinsmuren fra 1600-tallet.

Sverresborg fort ligger på høyden mellom Holmen/Koengen og Skuteviken. Mest iøynefallende ved siden av selve fortet med befestningsmurer og vollmesterbolig, er den ruvende kasernen (0030) som ligger sørvest for fortet.