Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Overflatebehandlig

I enkelte kilder er det beskrevet at man «conserverte» trebygningene på Bergenhus med tjære og brunrødt (pigmentert tjære). Vi må imidlertid kunne gå ut fra at man også i stor grad har anvendt samme materialer og teknikker som på andre festninger, og kan derfor trekke veksler på de funn som er gjort i forbindelse med andre festningsverk. Der ble limfarve hyppig brukt innendørs både på mur og tre, men på tre gikk man etter hvert over til linoljemaling, antagelig fordi dette var mindre vedlikeholdsintensivt.

I behandlingen av utvendige treoverflater på verneverdige eldre bygninger, er det en generell anbefaling å benytte linoljemaling. Denne malingen har mange fordeler: Ikke bare er den det kulturhistorisk riktige valget på en gammel bygning (malingtypen har vært kjent og brukt på utvendig tre i århundrer), den er også et godt miljøvalg og en kvalitativt god maling fester godt på underlaget, har god diffusjonsåpenhet, lang holdbarhet og et enkelt vedlikehold. Over tid nedbryter den seg selv, ikke ved å flakne, men ved at bindemiddelet (oljen) gradvis brytes ned, slik at pigmentet blir liggende åpent for erosjon. Dette gir en overflate som har det ønskede tradisjonelle utseende og som gradvis indikerer vedlikeholdsbehovet.

Når man maler med linoljemaling er det enkelte forhold man skal være klar over. For det første kreves det at malingen påføres i tynne strøk. Linoljemalingen tørker saktere enn moderne malinger. Dersom malinglaget er for tykt kan man risikere at kun den ytterste filmen tørker og at overflaten rynker seg. Det anbefaler derfor tre tynne strøk med ca. 48 timers tørk i mellom. Det anbefales også at malingen tynnes noe i det første laget slik at det «magreste» laget kommer innerst og det «feiteste» ytterst. Dette er for å unngå blæring og for at det feiteste laget av linoljemalingen skal fungere som et offersjikt.

For å oppnå et godt resultat er det viktig at forarbeidet er grundig. Løs maling fjernes med børste eller skrape og veggene vaskes frie for støv, skitt og svertesopp. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. Det sterke trykket kan lett skade treverket og vannet trenger inn i sprekker og overganger. Veggene skylles i stedet godt med hageslange med lite trykk på vannet. Etter forarbeid må treverket tørke i 3-4 dager eller til fuktnivået er under 15%. Bart trevirke grunnes med et tynt lag linoljemaling, tynnet med 5-10% terpentin. Mellomstrøket tynnes halvparten så mye som grunningsstrøket og påføres tynt. Det siste strøket påføres ufortynnet. Malinglagene må tørke godt mellom hver påføring. Tørketiden mellom hvert strøk må være minimun 36 timer. For mer detaljert informasjon om linoljemaling vises det til Riksantikvarens veileder.