Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Trykte kilder

[Brestrup 1976] Brestrup, R.: Fredriksvern verft 1750–60 – et bygningsprosjekt . [Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo] Oslo 1976

[Olsson 1998] Olsson, C.: Kommandanthagen i Fredrikstad. Prosjektarbete vt 1998. ADK, Vänersborg

Inventarfortegnelser over Statens eiendommer, fra 1826 og frem til idag.

Utrykte kilder

[Arbeider 1931+] Arbeider restaurering, vedlikehold, nyanlegg, rydning m.v. vedrørende Fredrikstad festningsby («Gamlebyen») utført i årene fra 1931 og utover . Rapport i Skifte Eiendoms arkiv.

[NRA FFI] Riksarkivet i Oslo: Fredrikstad festnings ingeniørdetasjements arkiv. Katalog 1256.2/01

[FMU] Forsvarsmuseets tegningsarkiv

[HER] Helhetlig eiendomsregister (Forsvarets eiendomsdatabase)

Image "chapter-8-111-1.jpg" without description

Inv nr 0002, Grunnmurede provianthus. Kruttkjelleren fra 1682 brukes nå som garderobe for selskapslokalene i bygningen. Foto: Jiri Havran