Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

[Bakke 1987] Bakke, J. (red.): Innstilling fra prosjektgruppen for utarbeiding av restaureringsplan for festningsverkene i Fredrikstad . Fredrikstad 1987

[Berg 2001] Berg, R.: Norsk forsvarshistorie bd. 2: 1814–1905. Bergen 2001

[FMU 1934] Fortidsminneforeningens årbok 1934: Fredrikstad festning, s. 89–94 (www.statenskulturhistoriskeeiendommer.no)

Fredrikstad byleksikon (www.f-b.no/Byleksikon)

[Hjelmeland 2002] Hjelmeland, B.-A.: Nasjonale klenodier i mur – Gjør vi rett? Fortidsminneforeningens årbok 2002: 75–90

[Holme 2001] Holme, J. (red.): Kulturminnevern: lov, forvaltning, håndhevelse. 2 bd. Økokrims skriftserie nr. 12. Oslo 2001

[Kristiansen og Hobson 2001] Kristiansen, T. og R. Hobson: Norsk forsvarshistorie bd. 3: 1905–40. Bergen 2001

[Oppegaard 1996] Oppegaard, T.H.: Østfold regiment. Norsk infanteri gjennom 350 år . Elanders forlag, Oslo 1996

[Restaureringsplan 1989] Restaureringsplan for festningsverkene i Fredrikstad , del II, samlet forprosjekt. U.s. 1989

[Schnitler 1914] Schnitler, C.W.: Fredriksværn. Et norsk militæranlæg fra rokokotiden. Kristiania 1914

[Seip 2001] Seip, E. et.al.: Chr. H. Grosch – arkitekten som ga form til det nye Norge. Oslo 2001

[Widerberg 1934] Widerberg, C.S.: Festningen. I: Fredrikstad. Gamlebyen og festningen. Riksantikvariatet, Oslo 1934.

[Øgar Svendsen 1991] Øgar Svendsen, O.: Den gamle hovedbygningen på Isegran. MindreAlv (Fredrikstad Museum årbok) 1990-1991 , s. 85–94

[Øgar Svendsen 1988] Øgar Svendsen, O.: Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, bd. 4: Militære eiendommer. Fredrikstad 1988