Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser brukt i teksten

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FB

Forsvarsbygg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FISEBA

Forsvarets informasjonssystem for eiendommer, bygg og anlegg

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Helhetlig eiendomsregister (database i FIS-EBA)

IB

Ingeniørbrigaden (Ingeniørvåpenets arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

KG

Kommanderende general (KGs arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

GKK

Generalkrigskommisæren ( GKKs arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

Kml

Kulturminneloven

LMF

Lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

NRA

Det norske Riksarkivet

Pbl

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

Festningsterminologi

Afutasje

Fellesbetegnelse for underlag som skyts ligger på ved skarpskyting og delvis under forfytning innenfor festningsområdet.

Aparille

Eller aprille, rampe opp til vollgangen i en festning.

Approcher

Løpegrav, forbindelsesgrav mellom skyttergraver.

Bankett

Standplass bak brystvernet for skyts eller geværskyttere.

Barakke

Eller brakke, mannskapsforlegning.

Bastion

Fremstikkende kanonstandplass i en befestningslinje hevet over det omgivende terreng, vanligvis med fire frie sider (2 faser, 2 flanker). Halvbastion: 3 frie sider.

Batteri

Artilleristilling, omfatter selve standplassen på festningsvollen, i en bastion, i en tenalje, en skanse etc.

Blenderingsmur

Splintsikker dekkmur av tømmer, jord, torv m.m. foran bygninger.

Blokkhus

En tømmerbygning, gjerne overdekket med jord og med skyteskår til kanoner og geværskyttere, bygget til forsvar og beskyttelse av mannskaper.

Brystvern

Oppbygget dekning (gjerne av torv) for skyts og mannskap.

Corps deGarde

Vaktbygning

Dekket vei

Vei som ble anlagt mellom festningsmur og hovedvoll. Gjerne på kontreeskarpesiden langs vollgraven, beskyttet av et vollanlegg.

Donjon

Et stort tårn bygget i sten og som kunne være festningens siste tilfluktssted. Ble gjerne brukt til oppbevaring av krutt og arsenalssaker.

Embrasyr

Skyteskår

Enfilere

Skyte langsetter anlegget.

Eskarpe

Den side av festningsvollen som vender mot fienden.

Eskalade

Fiendtlig forsering

Esplanade

Opprinnelig en åpen plass mellom bymur og forsvarsverker, senere gate eller plass anlagt etter nedleggelsen av slike forsvarsverker.

Fase

Den ytre del av en bastions mur, mellom dens spiss og dens flanke.

Faskin

Et beslått vidjeknippe for å forsterke et vollsystem. Kunne også være utført med vidjekurver fylt med jord og sten.

Flanke

Den side på en bastion som er mellom fasen og kurtinen (hvorfra kurtinen kunne beskytes med flankerende ild).

Flesje

Triangelformet, pilespissformet befestningsverk.

Forhugninger

Hinder av nedfelt skog. Særlig brukt før piggtrådhindere vant innpass.

Fort, fortresse

Et mindre, permanent lukket forsvarsverk som kan forsvares til alle sider (Gyldenløve, Stortårnet o. lign.).

Glacis

Jevn skråning på utsiden av festningsgraven for å gi fritt skuddfelt.

Grav

Vollgrav, utgravet eller naturlig stormhindring for en befestning. Kan være både med og uten vann.

Halvbastion

Som bastion, men med 3 frie sider.

Kaliber

Innvendig diameter i løpet på skytevåpen. I glattboret munnladningsartilleri ble kaliberet angitt som vekten av en kule som passet i løpet, f.eks. 6 pund (3 kg), 12 pund (6 kg) osv.

Kanon

Komplett sammensetning av rør (den del kulen blir skutt ut av) og aftutasje (den del som røret hviler på).

Kaponnière

Bombesikker bygning for geværskyttere, anlagt i en vollgrav foran festningsmuren, for å kunne beskyte en angriper som forsøker å storme festningsmuren.

Kasematt

Underjordisk, bombesikkert oppholdsrom for mannskap, ofte bygget som en del av festningsmuren.

Kontre-eskarpe

Den side av vollgraven som ligger opp til glaciet.

Kurtine

En del av festningsmuren eller festningsvollen, som ligger mellom to bastioner.

Lynette

(Fr. lunette = liten måne) En skanse med en eller to flanker og åpen strupe, dvs. åpen mot festningen. Evt. lukket med palisader.

Palisader

(Fr. pelis = pel) Et hinder av spisse peler som ble gravet ned i bakken, ofte plassert i vollgraven og ved kontre-eskarpen. Palisader ble ofte bygget som eget hinder utenfor selve festningen.

Page-fence gjerde

Flettverksgjerde (ståltråd).

Place d´Armes

Våpenplass, dvs samlingssted for tropper før det ble foretatt utfall fra festningen.

Poterne

Overdekket (underjordisk) gang for beskyttelse av festningens mannskap.

Ravelin

Utenverk foran kurtinen med festningens hovedport.

Redang

Utadgående/fremspringende vinkelutbygning på et ellers rettlinjet forsvarsverk, en befestningslinje.

Redangverk

En befestningslinje med sagtakket linjeføring. Linjen kan enten bare bestå av redanger – redangverket er da det samme som et tenaljeverk – eller også være dannet av små redanger med mellomliggende kurtiner.

Redutt

(Fr. reduit) En liten skanse i et forsvarsanlegg, som utgjør den siste tilflukt for anleggets forsvarere.

Retransjement

Befestet område i eller utenfor hovedfestningen, for å romme forlegninger, magasiner, staller m.m.

Revetementsmur

Den utvendige festningsmuren, bestående av et dobbelt murskall hvorav det indre er skjult under vollgangen.

Saliant

Bastionsspiss

Skanse

Mindre befestningsanlegg, ofte bygget opp av jordvoller, for ett eller to kanonbatterier.

Sortiport

(Fr. sortie = utgang) En port i festningsmuren/vollen spesielt bygget og plassert for å gi muligheter for et raskt utfall mot en beleirer. Ble for en del også brukt som vanlig inngang til festningen.

Spansk rytter

Et flyttbart fotfolkshinder som består av 3-5 m lange bjelker eller stokker, 15-20 cm tykke, og forsynt med huller i 90o vinkel og med en avstand på ca. 15 cm. Gjennom hullene ble det stukket 2-3 m lange stokker, 5-7 cm tykke og spisset i begge ender, gjerne med jerndopler. Slike hinder ble brukt i vollgraven, i innganger, foran porter og i trange passasjer for øvrig.

Strupe

 

Surprise

Overraskelsesangrep

Suterreng

Underjordisk, bombesikkert rom

Tenalje

(Fr. tenaille = knipetang) Inngående vinkel i en befestningslinje. Betegnelse for mindre utenverk foran kurtinen med inngående vinkel (-ler).

Tenaljert linje

Sagtakket festningslinje med tenaljer, redanger m.m.

Utenverk

Et forsvarsanlegg som er plassert utenfor festningens hovedmur/voll, ofte forbundet med festningen via en dekket vei.

Vollgang

Arealet ovenpå festningsmuren og bak brystvernet.

Voll-lavett

Understell for kanonløp. Den ble brukt både til kanoner og haubitsere. Den hadde 2 store hjul og lange vanger som bakerst hvilte på bakken. Den kunne derfor lett fyttes innenfor festningsområdet, i motsetning til de mer stasjonære affutasjer.

Voll-lavetthus

En bygning hvor det ble oppbevarte lavetter og afutasjer når festningen ikke var klargjort til krig. En beskyttelse mot vind, vær og råte i lavettene. Lavetter og afutasjer var dyre å fremstille da de skulle kunne tåle rekylen fra kanonen. Selve kanonløpene ble lagret på strør på festningsvollene eller utenfor lavetthuset.