Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteratur og kilder

Litteratur

Børke, E. Minnesmerker i Halden og på Frederiksten. Halden 1981

Kavli, G. Byen og dens hus. I: Halden – festningen og byen. Oslo 1963

Kiel Jacobsen, F. Fredriksten: Festning med ærerik historie. Oslo 1988

Munthe, C.O. Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720. Kristiania 1906

Widerberg, C. S. Fredriksten festning. I: Halden – festningen og byen. Oslo 1963

Stangeland, Gro og Valebrokk, Eva Norges beste Værn og Fæste. Nasjonale festningsverk. Oslo 2001

Broch, Th. Lærebog i Bygningskunsten. Christiania 1849

Gunnarsjaa, A. Arkitekturleksikon. Oslo 2001

Riksantikvaren Håndbok i konservering av ruiner fra middelalderen

Fortidsminneforeningen Gode råd om mur og puss

Trykte kilder

Statens eiendommer Vedlegg til St. med. nr 10 Statens Eiendommer, perioden 1826 til 1930. Fortegnelse over Statens eiendommer, med opplysning om vesentlige forandringer, tilkommet og avgått av bygninger m.m.

Utrykte kilder

Riksantikvarens arkiv, Oslo (RA) Ingeniørvåpenets arkiv

Riksarkivet i Oslo (NRA) Ingeniørvåbenets arkiv, Komanderende generals arkiv, Genralkrigskommisariatets arkiv, m.fl.

Dronningens Håndbibliotek, København Dronning Juliane Maries Atlas, C. Bertram Uniformer 1761

Kgl. Garnisonsbibliotek, København Kart over Carl XII beleiring av Fredriksten

Forsvarsbyggs tegningsarkiv

Forvarets eiendomsdatabase

Rannestad, M. 2006 Tyske forsvarsstillinger på og ved Fredriksten. Upubl. manuskript