Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Citadellporten, Statsbygg nr. 90

Inventaropplysninger
Inventarnavn Citadellporten, Statsbygg nr. 90
Byggeår 1757
Arkitekt ingeniørløytnant J. Holm
Opprinnelig bruk Festningsport
Nåværende bruk Festningsport
Vernestatus Hele porten
Vernebegrunnelse En nøktern, fint proporsjonert festningsport i toscansk stil.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Huggenstenskonstruksjon i granitt med rundbuet åpning mellom pilastre som bærer en frontispis.
Vegger Fredrik Vs monogram sentralt på gavlfeltet. Gammel ovnsplate fra Fritsøe Jernverk på gavlens nordside.
Annet Stavernsøya høst 2003

1757
Bygget i kurtinen mellom de to søndre batterier etter tegning av ingeniørløytnant J. Holm.
1935 - 1936
Portalen reparert av Stavern kommune. Det ble lagt store skiferheller som overdekning i et tykt lag sementmørtel. Senere oppstod lekkasjer i overdekningen, fulgt av frostsprengninger og saltutslag. (RAks arkiv)
1973
Nedre gangjern for østre portblad meldes å være borte. (RAks arkiv)
1990
Jernhengslene på et portblad laget nye som kopi av de gamle. Det ene portbladet meldes nå å være av relativt ny dato. Portbladene er malt rødbrune. Kongemonogrammet er oppmalt.

Ingen treff