Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verksted, Statsbygg nr. 11309

Inventaropplysninger
Inventarnavn Verksted, Statsbygg nr. 11309
Inventarnummer (Mangler)
Byggeår 1989
Opprinnelig bruk Den opprinnelige bygning på stedet, fra 1757, var bygget som soldatforlegning
Nåværende bruk Uspesifisert
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Vernet ligger på grunnmuren etter den tidligere bygning på samme sted. Dagens bygning er ikke vernet.
Vernebegrunnelse Ide fleste tilfeller er murflukter og andre fragmenter av tidligere fortifikasjoner vernet kun ved at de automatisk er en del av det militærhistoriske landskapet. Muren etter Mariner Barakken er vurdert som en så viktig rest etter virksomheten på Citadellet at vi har valgt å sette den i fredningsklasse.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpt grunnmur forblendet med råkopp
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stående panel. Lite skutebygg på nordre langvegg
Vinduer Smårutede trevinduer med kittfals
Dører To dører med utvendig stående panel
Tak Tegltekket saltak
Piper Pusset elementpipe

1689
Da Stavern fort ble ferdigstilt i sin første skikkelse, var det ingen bebyggelse der hvor Mariner barakken og senere dagens verksted kom til å bli oppført. Soldatene bodde i en vertikaldelt, kombinert garnisonsbrakke og kommandantbolig.
1707
Da Stavern fort ble utvidet og forsterket forut for den store nordiske krig, ble det bygget en egen brakke for artillerister og konstabler omtrent der hvor Mariner barakken senere kom til å ligge. Ut fra kartet NRA KHB m4-14 å dømme, hadde denne imidlertid mindre grunnplan og en litt annen orintering enn den senere brakken. Det kan bero på et lavt presisjonsnivå i kartet.
1753
Det ble bevilget 5168 riksdaler til å utvide og sette istand Citadellet. I den forbindelse
1757
Mariner barakken bygget. Ifølge en inventarfortegnelse fra 1793 var barakken en toetasjes laftebygning, «udi østre ende av samme et vånhus for landofficeren, i unnerste etasje en stue, et lite kammers, et kjøkken og et lite spisekammers, og i gangen en kjeller. I anden etasje en sal og et kammer. I vestre side i unnerste etasje 2 halve hus for konstablerne, hver et lite kjøkken og en stue. På anden etasje en stue for soldaterne, 2 små kamre og et kjøkken.» (gjengitt etter Sten Møller 1973: 39f) Bygningen vises påWergmanns litografi fra 1835 og er da tekket med rød tegl og panelt med stående, rødmalt kledning.
1860
Barakken er synlig på et fotografi som skal være tatt dette året (jfr. utsnitt på dette oppslaget). Dette sannsynliggjør at den stod ihvertfall frem til 1864, da Citadellet ble nedlagt som forsvarsverk. På bilder fra omkring 1900 er den borte.
1920
Det ble nå oppført en bygning med svært lave vegger og saltak på deler av den nedrevne barakkens murer. (Riksantikvarens arkiv)
1987
Den tidligere bygning stod ennå, som ruin. (Riksantikvarens arkiv)
1989
Dagens bygning oppført, delvis på Mariner barakkens murer, til bruk for tilsynskomiteen. (Riksantikvarens arkiv)

Ingen treff