Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser

DRA

(Danske) Rigsarkivet

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drif og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Helhetlig eiendomsregister (database i FIS-EBA)

Kml.

Kulturminneloven

NRA

(Norske) Riksarkivet

Pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

Faguttrykk

afutasje

Understell for kanonrør (jfr. lavett og rappert).

 

aprille

el. aparille: Oppfart eller rampe for å bringe kanoner opp til batteristandplass.

 

bankett

Standplass bak brystvern for skyts eller geværskyttere.

 

barbette

plattform bak brystvernet, stor nok til å plassere artilleri på og høy nok til at det kan skytes over brystvernet.

 

bastion

Fremspringende kanonplattform i en befestningslinje, vanligvis med fre frie sider: to faser og to fanker. Ingen av verkene på Fredriksvern kan defneres som bastioner, til tross for at betegnelsen har hevd tilbake til opprinnelsestiden.

 

batteri

Artilleristilling, også selve standplassen og dekningsvollen.

 

Bedding

Skråplan hvor skipsskrog bygges og hvorfra de sjøsettes. Slagbeddingen er den delen av beddingen som går ut i sjøen.

 

berme

Flat «hylle» ved foten av brystvernet/festningsvollen, dvs. mellom denne og graven. Bermen skal hindre at jordmasser under beskytning av vollen fyller opp vollgraven.

 

citadell

En selvstendig del av en befestning som kan holdes også etter at denne er inntatt, og hvorfra en gjenerobring av befestningen kan ledes. Kan også være et eget, frittliggede forsvarsverk, som på Citadelløya.

 

eskadre

Større, selvstendig fåtestyrke.

 

galei

Mindre krigsskip drevet frem med årer.

 

geværgalleri

Dekket vern for geværskyttere.

 

glacis

Slak, jevnet skråning på utsiden av graven, som går over i terrenget. Holdes fri for alle hindringer slik at festningens våpen kan virke fritt.

 

Grav

el. vollgrav. Det viktigste stormhinder ved en festning. Den kan være tørr eller våt, dvs. fylt med vann.

 

kaliber

Defnerer lengden av kjernerøret i en kanon, oppgitt i hvor mange kuler som skal til for å fylle røret.

 

kanon

Komplett sammensetning av rør og afutasje.

 

kaponnier

Flankeringsstilling for forsvar av festningsgraven, ofe i kasematt.

 

kasematt

Hvelvet, bombesikkert rom for skyts, ammunisjon og mannskap. Tjener som beskyttet stridsstilling for infanteri og artilleri.

 

kofardiskip

Handelsskip.

 

kuglehauge

«Kulehage» etter moderne stavemåte; inngjerdet område der kanonkuler oppbevares.

 

lokum

Privet el. utedo.

luntehus

Bygning til oppbevaring av lunter.

Redang

Utadgående vinkel i en befestningslinje, enten i form av et mindre trekantformet utenverk eller utadgående vinkel på en vollmur.

retransjement

Befestet område i eller utenfor hovedfestningen som rommer forlegninger, magasiner, staller etc.

krenellering

Murtopp med skyteskår («hakk»).

kynette

Bunnrenne i festningsgrav, så dyp at den ikke kunne vades.

lavett

To-hjulet understell for kanonløp (jfr. afutasje).

revetementsmur

Bekledningsmur bygget som støtte for jordvoller/brystvern.

skanse

Mindre festningsanlegg, ofest med jordvoller.