Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Trykte kilder

Brestrup, R. 1976: Fredriksvern verft 1750–60 – et bygningsprosjekt. [Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo] Oslo 1976

Hvinden-Haug, L.J. 2002: Stavern: en kulturminneanalyse. Tilgjengelig på internett: http://www.larvik.kommune.no/sections/tjenester/Teknisk/PLB/Plan/KDel_plan/KdpStavern/AKart/Analyser/Kulturminne/Registrering_Fredriksvern-Stavern.pdf

Olafsen, T.K. 1961: Vi blar i det gamle Fredriksværn verfts arkiv . Bd. I–III [ms. mangfoldiggjort av Marinemuseet i Horten]. Horten 1961

Oppen-Berntsen, D. 2003: Kampen for å berge Tordenskiolds flåtebase. Aftenposten 10.10.2003 Fortegnelsene over Statens eiendommer (1825–26 og senere)

Utrykte kilder

NRA: Fredriksvern verfts arkiv 1750–1902. Kat.ref. 1256.3/31 (kladd)

RAk Riksantikvarens arkiv

HER (Forsvarets eiendomsdatabase)