Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bilder til historisk oversikt

Image "chapter-4-72-1.jpg" without description

Kart fra 1907 over Kringfjellområde med forslag til to forsvarsverk, A og B på kartet, i henholdsvis nord og sørsiden av Stjørdalselven. Mitraljøsestandplass (B på kartet) sør for Stjørdalselven og standplass for 2 kanoner på nordsiden av elven (A på kartet). FMUs arkiv, D–12/2 T1335.

Image "chapter-4-72-2.jpg" without description

Karttegning av stilling A på Kringfjell tegnet av M. Hanoa i 1908. Anlegget skulle bestå av flere underjordiske rom og to standplasser for 7,5 cm kanoner. FMUs arkiv, D–12/2 T1335.

Image "chapter-4-72-3.jpg" without description

Karttegning av stilling B på Sørkringen fra 1907 signert M Hanoa. Anlegget skulle bestå av standplass for mitraljøse, blokkhus og diverse underjordiske rom. FMUs arkiv, D–12/2 T1335.

Image "chapter-4-72-4.jpg" without description

Bygging av standplasser for 10,5 cm kanoner. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-5.jpg" without description

Bildet viser flere offiserer samlet i anledning en besiktigelse. Bildet er tatt av en profesjonell fotograf – kanskje samtidig med en befaring på Tønsåsen batteri. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-6.jpg" without description

En av 10,5 cm kanonene. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-7.jpg" without description

Tegning av telefonforbindelse mellom Hegra, Floren og Sona via Ingstadkleiven fort. Riksarkivet, generalstabens krigsarkiv, mappe 372.

Image "chapter-4-72-8.jpg" without description

Forslag til forsterkning av fortets høyre flanke fra kommisjonen av 1915. Riksarkivet, generalstabens krigsarkiv, mappe 372.

Image "chapter-4-72-9.jpg" without description

Tegning av kommandantboligen ved Hegra kirke fra 1916. Den kostet sammen med drengestue og stallbygning kr. 50 000,-. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-10.jpg" without description

Plan- og snittegning av kommandantboligen fra 1916 tegnet av Karl Dahl. Den var oppført i bindingsverk i 1 ½ etasje med kjeller og målte 12,8×9,5 m. Bygningen hadde karnapp med veranda og trapp ned til hagen. Rominndelingen var nokså symmetrisk med trapperom plassert sentralt. Elektrisk lys var innlagt. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-11.jpg" without description

Tegning av drengestue og stallbygning fra 1916 signert Karl Dahl. Drengestuen var oppført i bindingsverk, utvendig kledd med over- og underliggende panel, oljemalt. Veggene til stallbygning var i grisehuset av klinkstein, i stallen av laftede planker og resten i bindingsverk. Gulvet var i hele bygningen av betong. Utvendig kledning besto av over- og underliggende panel. Bygningen var oljemalt, i hønsehuset og grisehuset var veggene kalket. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-12.jpg" without description

Forsvarets eiendom lå like ved Øvre Stjørdal prestegård i Hegra kommune – ca. 200 m nord for Hegra kirke. Kart fra 1916 signert M. Hanoa. MO-Trondheim.

Image "chapter-4-72-13.jpg" without description

I forbindelse med økt beredskap i tilfelle krig, bevilget departementet penger til utbedring av festningen. Tegning fra originalen viser forslag til to nye kommandoplasser (A og B) og lyskasterstandplasser langs en forbindelsesgrav. MO-Trondheim.

Image "chapter-4-72-14.jpg" without description

Forslag til ny kommandoplass for 7,5 cm kanoner tegnet i 1914 av kommandanten på Hegra kaptein Harald Hjort. Foto NRA.

Image "chapter-4-72-15.jpg" without description

Ved nedleggelse av fortet i 1926 ble kanonene overdekket «… med solide treskur, hvis tak dekkes med bølgeblikkplater. Skuret bør dekke så vel røret som affutasjen, alt tilbehør anbringes i hua» (jf. brev av 23.6.1926, NRA). Treplatene som dekket kanonene ble fjernet første dagene i april 1940 under forsvarsberedskap. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-16.jpg" without description

Bilde fra ca. 1940 fra fredsleiren. Privat samling Trøndelag.

Image "chapter-4-72-17.jpg" without description

Soldatene samlet på fortet. FMUs arkiv.

Image "chapter-4-72-18.jpg" without description

Bilde fra 1979 viser hvordan festningen så ut da. Minneplaten til venstre for hovedinngangen. Adresseavisen foto Even Kvittem.

Image "chapter-4-72-19.jpg" without description

Bygningene ble oppført i 1916 og brant ned i 1946. Rustkammerets arkiv Trondheim.

Image "chapter-4-72-20.jpg" without description

Bygningene på fredsleiren ble oppført i 1980-årene. Kjetil Rolseth 2001.

Image "chapter-4-72-21.jpg" without description

Da HM Kong Olav inngraverte sitt navn på steinveggen til festningen i 1965, ble dette en begivenhet av stor betydning lokalt og som godt føyes inn i festningens historie.

Image "chapter-4-72-22.jpg" without description

Situasjonskartet fra 1981 over fredsleirområdet viser både omriss av tidligere bygninger og forslag til plassering av de nye bygningene.