Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske kart

Herunder gjengis en del historiske kart fra Riksarkivet i Oslo (NRA), Forsvarsmuseets arkiv i Oslo (FMU), Ingeniørbrigadenes arkiv og fra Rustkammet i Trondheim.  

Image "chapter-4-73-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. F–2/1 T2456. Kart over Ingstadkleiven fort fra 1908, alternativ A. Bestykningen var anbrakt i gruver på en omtrent rett linje med front mot øst slik at de kunne beskyte både Forra- og Stjørdalen. Det var også tenkt et mobilt 8,4 cm batteri til infanteriforsvaret på fortets søndre flanke til dekning av evt. tilflukt ved beleiring. Fortet var tenkt omgitt av et 10 m bred piggtrådnett. På Svartåsen var det tenkt et fremskutt verk for 8,4 cm feltkanonbatteri samt skyttergrav for ca. 0,5 infanterikompani. Lignende verk ville man opprette på Kleivplassen.

Image "chapter-4-74-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. F–2/1 T2456. Kart over Ingstadkleiven fort fra 1908, alternativ B. Tegning av ingeniørvåpenets kontor signert J.M.Boyesen. Det trapesformete fortet var omgitt av en 6 m dyp og 8 m bred grav. Fire 10,5 cm kanoner var anbrakt på en linje med 15 m avstand og kunne beskyte både Forra- og Stjørdalen, to 7,5 cm var anbrakt på fløyene og kunne virke mot ryggside og flanker. Inngangen til fortet var fra nord via en tunnel inn til gravbunnen og videre til en lang kommunikasjonstunnel hvorfra trapper førte opp til kanonstandplassene og ned til tre underbringelsestunneler. Utenfor graven i nordøst var det tenkt en infanterilinje bestående av skyttergraver med overdekninger, til bestrykning av forterrenget. I tillegg hadde fortet et fremskutt forsvar som alt. A.

Image "chapter-4-75-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–273 T 1227. Kart datert februar 1910 over Ingstadkleiven fort.

Image "chapter-4-76-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–1/8 T1224. Kart over Ingstadkleiven fort tegnet av Th. Neumann 17.10.1908. Fortets form er en direkte utviklingen av alternativ A med nødvendige tilpasninger til terrenget. Utenverkene på Kleivplassen og Svartåsen som var antydet i beskrivelser av alt. A og B av J. M. Boysen er her nøyaktig tegnet inn.

Image "chapter-4-77-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–1/8 T1224. Karttegning av Svartåsen batteri tegnet av Th. Neumann i 1908.

Image "chapter-4-78-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–1/8 /1224. Karttegning av Kleivplassen batteri fra 1908.

Image "chapter-4-79-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–1/8 T1224. Kart over Ingstadkleiven fort med endringer fra 1920-årene.

Image "chapter-4-80-1.jpg" without description

FMUs arkiv Oslo. C–2/3 T1227. Kart over fortet med fredsleiren viser de inventarførte bygningene fra 1910 og i blått prosjekterte bygninger og anlegg.

Image "chapter-4-81-1.jpg" without description

MO-Trondheim. Detaljert kart over hovedfortet med endringer fra 1920-årene. Tegningen viser f.eks. rominndeling og peisens plassering i tunnelene, de nye kommandoplassene og den vinkelgående graven.