Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0754

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kleivplassveien
Inventarnummer 0754
Arkitekt Kaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Veien til batteriet på Kleivplassen
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Hele Kleivplassveien
Vernebegrunnelse Veien er en vesentlig landskapselement med en viktig funksjon: Den binder sammen hovedfortet med batteriet på Kleivplassen. Den har den samme lange historien som festningen. Det er fortsatt mulig å se opprinnelig pukk under nåværende grus.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fra Svartåsveien – ca. 120 m fra fortets hovedinngang – fører mot nord en 2,5 m bred vei 1 frem til Kleivplassen batteri. Totallengden er 810 m og maks stigning 1:7. Veibanen var opprinnelig pukket og gruset og stikkrenner var murt ved pæl 21, 28, 64 og 72. Til veien ble det kjøpt grunn fra Vestre Ingstad i gjennomsnittlig 4 m bredde. Veitrasse er uforandret siden anleggelse, men stikkrennene er ikke i behold. Veien vedlikeholdes i dag med grusdekke.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.26

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6. september

Ingen treff