Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0755

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kleivstien
Inventarnummer 0755
Arkitekt Kaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Stien mellom Kleivplassen batteri og fylkesvei ved Fulset gård
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Stien består av to deler: Vestre og Østre Kleivsti henholdsvis atskilt fra gårdene Fulset og Vestre Ingstad. Stien begynner ved bygdeveien (nå fylkesvei 23) vest for Fulset gård og følger vestsiden av Fulsetbekken i ca. 200 meter. Deretter går den over bekken på østsiden av dalen i ca. 300 m til grensen med Vestre Ingstad. Herfra følger stien Hammerkanten inntil Kleivplassens nordvestre hjørne. Da stien ble anlagt i 1910 var den 1,5 m bred. Over Fulsetbekken var det bygget en 2,3 m bred mastebro laget av trær. Langs stien, i grensen med Vestre Ingstad, var det satt opp et page-fence gjerde med tregrind. Mot Fulset var det satt opp flere grinder ved Hammerkanten. Stien har ikke vært i bruk på mange år. Stiens nederste del ved fylkesveien er i dag kjørbar for traktor og brukes aktiv av eier av Fulset gård. Page-fence gjerdet er ikke i behold.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, brev av 15.8.1910

1910
På slutten av 1909 planla kaptein Neumann å anlegge en snarvei mellom etablissementet på Kleivplassen og bygdeveien ved Ingstad gård, men ettersom eieren hadde en del krav som departementet ikke kunne imøtekomme, bestemte forsvarsdepartementet 1 i august 1910 isteden å utbedre stien mellom etablissementet på Kleivplassen og hovedveien ved Fulset gård.

Ingen treff