Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Foreningen Hegra 1940 50 år, Forening Hegra 1940, 1995

Grimnes Ole Kristian, Hegra 1940, Venneforeningen Hegra festning, 1994

Garåsen Gar Egil, Et bygdesamfunn i forandring: sosial og økonomisk utvikling i Hegra fra omkring 1875 til 1914 , Trondheim, 1974

Grimnes Ole Kristian, Kampen om Hegra, Forsvarets pressetjeneste, Forsvarsdepartementet, Oslo, 1980

Brox Karl H., Kampen om Hegra festningen tyskerne ikke greide å ta , Gyldendal, Oslo, 1988

Svarva Herman, Harald V, Norges konge avduker statuen av generalmajor Hans Reidar Holtermann på Hegra festning 17. august 1991 , 1991

Svarva Herman, Hegra fort holder stand: et 50 års minne, Oslo, 1990

Berg John, Lotten fra Hegra, Cappelen, Oslo, 1991

Mynter Rolfsen Wilh., Fra Oscarsborg til Hegra, Aschehoug, Oslo, 1945

Forsvaret av Hegra festning, utgitt av nemda for Hegra festning, Stjørdalen

Holtermann R., The defence of Hegra fortress, Lindsay Drummond, London

Nasjonale festningsverk, Norges Forsvarsforenings årskalender 1997, Norges Forsvarsforening, Oslo, 1996

Holm Terje, "Forsvaret og 1905", Forsvarsmuseets årbok, 1980

Stang Georg, Glommen-linjen, Aschehoug, 1908

Berg Roald, Det land vi venter hjælp af , Universitet i Bergen, 1983

"Byggnadsteknik för lång livslängd", av Ingmar Holmström, Kungl. tekniska Högskolan, Stockholm 2000

Restene etter Norges «Maginot-linje» i 1905, i Wiwar nr 2/1973, Østfold historielag, Sarpsborg

Arnstad Johan, Beleiringen av Hegra festning – 10. april–5. mai 1940 , Aschehoug & co, Oslo, 1946

"Rapport fra Hegra fort ved soldat 31358-38 IR 12" (Svarva Herman), Foreningen Hegra 1940, 1985 (Utgitt ved 40 års jubileum for stiftelsen av Foreningen Hegra 1940)

Vardehaug Ola, Hegra festning – ekskursjonsguide beregnet for mellomtrinnet og ungdomsskolen , Stjørdal

Vogstad Erling, Stjør og Verdals befestninger: Mannskapsruller for perioden 19101926 , Rustkammeret i Trondheim, 1992

Fortegnelse over statens eiendommer (befestninger) nr. 84 , Merkantile bok & Akcidenstrykkeri, Oslo 1932

Haugan Svein, "Verdal befestninger", Verdal historielag Årbok 15, 1988

Armé og marine personalia fra 1895 til 1909, NRA, katalog r 923.5 ar

Militær kalender for den norske armé og marinen fra 1909 , NRA, katalog r 923.5 mi

Neumann H.H., Familien Neumann, Aschehougs, Oslo 1903, NRA 929.22

Bj. Keyser Barth, Norges Militære Embedsmenn, A.M. Hanches Forlag, Oslo 1930, FMUs bibliotek

Egede-Nissen Hans, "Oscarsborg festning – også et arkitekturhistorisk minnesmerke", Norsk arkitekturmuseum årbok 2001, Bonytt A/S 2001

Just Carl, A/S Oslo Monier- & Cementvare fabrikk, Fabritius & Sønner, Oslo

BM-rapport nr. 42-2003 "Biologisk mangfold på Hegra festning", Forsvarsbygg