Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser

Forkortelser brukt i teksten

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FB

Forsvarsbygg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem for eiendommer, bygg og anlegg (avviklet)

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt (avviklet)

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Forsvarsbyggs "Helhetlig eiendomsregister"

IB

Ingeniørbrigaden (Ingeniørvåpenets arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

KG

Kommanderende general (KG´s arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

GKK

Generalkrigskommisæren (GKK´s arkiv: Kart, tegninger, tekst i NRA)

kml

Kulturminneloven

LMF

Lokal forvaltningsmyndighet i Forsvaret (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

NRA

Riksarkivet (Norge)

pbl

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

Festningsterminologi

Se festningsordboka.

Image "070898a_136_01.jpg" without description

«Grundriss, Facade, Profil der Redoute», 1772. Størrelse 46,5 x 31,5 cm. Dette er et ikke utført forslag til en fremskutt stilling, hvor kononmannskapet skulle innkvarteres i i kasematter under batteristillingene. Riksarkivet: GKK 24.