Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteratur og kilder

Litteratur

Rastad, Per Erik: Kongsvinger festnings historie, bind I–III, Kongsvinger 1982–1992

Ersland, G. A. og Holm, T. H.: Norsk Forsvarshistorie, Bergen 2000

Stangeland, Gro, og Valebrok, Eva: Norges beste Værn og Fæste, Nasjonale Festningsverk, Stavanger 2001

Schiøtz, Johs.: Kongsvinger avsnittets militære historie, bind I og II (1644–1720).

Voss, Knud: Bygningsadministration i Danmark under Enevælden. København 1966

Theodor Broch: Lærebog i Bygningskunsten. Christiania 1848

Gunnarsjaa, Arne: Arkitekturleksikon

Riksantikvaren: Håndbok i konservering av Ruiner fra Middelalderen

Fortidsminneforeningen: "Gode råd om Mur og Puss"

Statens eiendommer. Vedlegg til St. meld. nr 10, Statens Eiendommer, perioden 1826 til 1930. Fortegnelse over Statens eiendommer, med opplysninger om vesentlige forandringer, tilgått og avgått av bygninger m.m.

Image "070898a_139_01.jpg" without description

Gymredskap anno 1804. Forskjellen mellom den gang og nå er i grunnen ikke så stor. Riksarkivet.

Image "070898a_139_02.jpg" without description

Voltigerhuset eller gymnastikksalen stod utenfor Skiærporten før skansen Prins Christian August ble bygget. Riksantikvarens arkiv: B 104.

Utrykte kilder

NRA IB, Ingeniørvåbenets arkiv: Korrespondanseprotokoll 1809–1821.

Fortegnelse over Bygninger og broer etc i de Norske festninger 1818–1870.

Samtlige Norske festninger, bygningsoverslag og beregninger, med kart og tegninger 1765 –1821.

Kongsvinger og Blakier befestning, bygningsprojekter, overslag 1765–1821

Befestninger, kommisjoner Forslag 1837–1867

Rapporter om rikets festninger: Ræder 1840, Salicath 1853, Lund 1880.

Søndenfjeldske Generalkommando: Ingeniør detachemnentet 1810–1840.

Kart og tegninger i NRA kart og tegningsarkiv.

RA Ingeniørbrigadens arkiv hos Riksantikvaren.

FMU Forsvarsmuseets arkiv.