Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Katalog 040204 Prestegårdsskansen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prestegårdsskansen
Inventarnummer 1051
Byggeår 1718
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Skanse med voller og grav samt areal eid av Forsvaret.
Vernebegrunnelse Skanseanlegg fra Den store nordiske krig (1709–1720), og et viktig element i befestningsanleggene rundt Kongsvinger festning, med betydning for forsvaret av fergestedet.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Skanse oppbygget av grestorv og jordvoller.

1718
Skansen oppføres i forbindelse med den Store nordiske krig 1709–1720.
1811
Skansen opprustes og settes i stand og forsynes med palisader.
1814
Skansen forfaller.
2000
Skansen settes i stand i regi av Forsvarsmuseet.

Ingen treff