Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbefalte tiltak

Vedlikeholdstjenesten: kompetansesikring

Vedlikeholdstjenesten på Kongsvinger spiller en nøkkelrolle i den daglige forvaltning av festningen, og det er derfor viktig at vedlikeholdstjenesten holder et høyt faglig nivå.

Vedlikeholdstjenesten må selv inneha nødvendig kompetanse, eller kunne innhente slike tjenester fra Forsvarsbygg eller ekstern kilde. Vedlikeholdstjenesten og Markedsområde Sessvollmoen bør ha en grunnkompetanse når det gjelder antikvarisk vedlikehold, samt kunnskap om skjøtsel og bevaring av biologisk mangfold. Vedlikeholdstjenesen bør også kunne veilede og kontrollere eksterne firmaer når større arbeider skal utføres. Vedlikeholdslederen bør ha skolering i antikvarisk forvaltning og skjøtsel av biologisk mangfold, ved siden av tekniske og håndverksmessige kunnskaper.

Image "070898a_126_01.jpg" without description

Feil stabling og transport av takstein. Takstein skal stå på høykant. Når de ligger som her, vil de underste stein knekke på grunn av vekten av dem over.

Som tiltak bør det formuleres hva slags kompetanse som skal finnes i forvaltningen, og hvor denne skal plasseres i organisasjonsstrukturen. Videre bør det etableres rutiner for hvordan tilleggskompetanse skal innhentes, både når det gjelder konsulenter og utførende, f. eks. i form av faste kontakter. Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles gjennom rutiner for etterutdannelse, erfaringsutveksling etc. Intern nettverksbygging og samarbeid med andre statsetater er en viktig del av dette, jfr Håndbok i kulturminneforvaltning.