Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formidling

Kongsvinger festning har i mange år vært åpen for publikum, og for sivilt bruk. Det gis i dag omvisning på festningen, og Provianthuset er innrettet til museum. Det er utgitt en liten publikasjon, en guide, om festningens historie, og det er skrevet en egen festningshistorie utgitt til festningens 300- års jubileum (P. E. Rastad,1987). Behovet for formidling synes således godt ivaretatt, men det er stadig et restbehov som kan tenkes imøtekommet på følgende vis:

  • Det er en ambisjon at foreliggende verneplan samler en del opplysninger, ikke minst av bygningshistorisk art, som ikke har vært tilgjengeliggjort tidligere. Et ekstrakt av dette stoffet vil bli tatt inn i festningsguiden, som sikter mot et alminnelig interessert publikum.
  • I Statusrapport 1988 lanseres tanken om å fremskaffe en kopi av Kongsvingers festnings arkiv til bruk for forskere på festningen. Å tilgjengeliggjøre dette mangfoldige materialet må anses som en utmerket ambisjon, men mikrofilm, evt. i kombinasjon med digitale metoder, vil være et mer egnet medium enn papir. Dette vil også gjøre det mulig å få tilgang til materialet uten fysisk å være på stedet, idet mikrofilmer kan lånes ut gjennom Arkivverkets og bibliotekenes store distribusjonsnett.
  • Noe ytterligere skilting av bygninger og anlegg kan være aktuelt, da mange besøkende kommer utenfor guideomvisningene og museets åpningstid.