Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

  • Arealer

Etablissementet Kristiansten festning eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Eiendommen er på ca. 164.545 m2 og består i dag av følgende arealer:

  • Gnr. 408, bnr. 156 festningen
  • Gnr. 406, bnr. 431 parsellen Lillegården

Image "chapter-2-23-1.jpg" without description

Kristiansten festning, sett fra BSIT-området i nordøst (2005). Foto: Eide & Egeland.

Bygninger og anlegg

Kristiansten festning inneholder totalt 50 inventarnumre, altså bygninger og anlegg registrert i Forsvarsbyggs eiendomsregister. I denne verneplanen er det katalogført 39 inventarer, hvorav 4 er bygninger. I forhold til Landsverneplanen er antall verneverdige bygninger økt med én og festningsverkene har blitt stykket opp for oversiktens skyld. I tillegg er de opprinnelige utenverkene Kristiansands bastion, Frølichs- og Grüners redutt også inventarført.

Totalt brutto gulvareal for bygningene er ca. 9256 m2 (dvs. kommandantboligen med vaktstuen, BSIT/Den gamle befalskolen, elevforlegningen samt gymsal/garasjer og vedskur). Av disse utgjør gulvflateareal på bygninger i verneklasse 1 og 2 ca. 1614 m2. Donjonen1 har et totalt gulvareal på 344 m2.

Se forøvrig verneplanens del om Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering og Katalog for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt Inventar- og eiendomskart vedrørende kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.

1 Donjonen er pr. militær definisjon et verk, men i denne verneplanen er den omtalt som en bygning, og på kart er den vist som det samme.