Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Befalskolen for infanteriet (BSIT) ble av Stortinget bestemt nedlagt i 2001 med virkning fra 22. juni 2002. Dette betydde slutten på en lang historie med militær skolevirksomhet på festningen.

Det ble opprettet en ny kommandantfunksjon på festningen 01.08.2006. Kommandanten er Forsvarsjefens representant i Midt-Norge og er også stilt til disposisjon for GIH/Generalinspektøren for Hæren med arbeidsoppgaver som prosjektoffiser. I tillegg har kommandanten ansvar for saluttering på festningen og er kontaktperson i forhold til det sivile.

Brukere

Inne på festningsområdet drives det kafé og restaurant i Kommandantboligen, og Forsvarsmuseet ved Rustkammeret har innredet et museum i Donjonen. Her fremstilles festningens historie i form av blant annet tekst, plansjer og modeller.

Kristiansten festning, med sitt store omkringliggende grøntareal, er et mye brukt fritids- og rekreasjonsområde for Trondheims beboere. Området utenfor bastionene er fritt tilgjengelig, noe det også bør være i fremtiden. Imidlertid må det hele tiden vurderes hvordan anlegget skal brukes ut fra bygningenes kvaliteter, aktivitetenes art og hensynet til slitasje på området.

Image "chapter-2-25-1.jpg" without description

Det satses spesielt for å tilrettelegge for barns aktiviteter på Kristiansten. Foto: NFV.

Image "chapter-2-25-2.jpg" without description

Norske soldater i uniform, 1700–1720; under Den store nordiske krig. På kommando fra Karl XII rykket general Armfeldt frem mot Trondheim høsten 1718. Angrepet var ventet og byens befestninger rustet opp. På Kristiansten ventet 1000 mann med kanoner. Armfeldt avventet situasjonen og returnerte uten å ha angrepet da meldingen om Karl XIIs fall nådde ham. Foto: Jiri Havran.