Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trebygninger og tredetaljer på murbygninger

Konstruksjoner

Blant de antikvarisk verdifulle bygningene på Kristiansten er det bare én trebygning, nemlig 0003 Vedskur (panelt stenderverk). De øvrige bygningene er i mur, men har etasjeskiller og takkonstruksjoner helt eller delvis i tre, samt en del utvendige detaljer som vindskier, vinduer og dører.

Materialer og teknikker

Vi kan anta at man til Kristiansten som til andre militære etablissementer stilte krav om vinterhugget og vellagret virke. Videre var det den gang husene ble bygget vanlig at man sorterte ut virket etter hvor det skulle brukes, slik at det beste virket ble brukt på de mest utsatte detaljer, f.eks. bunnkarm og nedre ramme på vinduer. Til slike deler brukte man gjerne malment, speilskåret furuvirke, som ofte fikk ligge lenge på lager for at malmen skulle herde. I den andre enden av skalaen ble det dårligste virket nyttet til innvendig rupanel som allikevel skulle tapetseres, som stubbegulv mot kjeller, til mindre værutsatte vegger på uthus, m.v. Furu og gran har vært det vanligste virket.

Skader, vedlikehold

Den eneste trebygningen på Kristiansten (0003 Vedskur) fremstår i dag uten synlige skader, dog preget av et vedlikeholdsbehov. Den, samt tredetaljer på øvrige bygninger, skal vedlikeholdes I henhold til antikvariske prinsipper.