Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dagens saksbehandlingsrutiner

Kristiansten festning eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Departementet har dermed det overordnede forvaltningsansvaret. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk er departementets utførende forvaltningsorgan og har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle bygninger og anlegg på festningen (jfr. også avsnittet om Forvaltning).

Som nevnt i avsnittet Eksisterende vernestatus ble en rekke av Forsvarets bygninger, foruten selve festningsverket, administrativt fredet/listeført i 1928. Landsverneplanen la i tillegg vern på to bygninger utenfor festningsmurene. Disse er nå fredet.

For fredningsverdige bygg og anlegg er regelen at spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold skal fremlegges Riksantikvaren til vurdering. NFV er saksforberedende instans. Riksantikvaren er fortsatt godkjenningsmyndighet.

For bygninger og anlegg som i denne planen er bevaringsverdige skal søknad om endringer forelegges NFV.

Se forøvrig avsnittet om Saksbehandlingsrutiner.