Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer for nærområdet rundt Kristiansten festning

Vi kjenner ikke til foreslåtte endringer for områdene rundt festningen i rullering av kommuneplanens arealdel.

Områdene rundt festningen i øst, sør og vest er i arealdelen vist som byggeområde grønnstruktur – i henhold til gjeldende Reguleringsplan for de østlige og sydligste bydeler (r0306, 12.06.1914).