Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bevarte vollbefestninger

Alle de tre bybefestningene var i hovedsak jordkonstruksjoner. Fredrikstad er et særdeles vel bevart eksempel på en regulær bastionert vollpolygon, mens Trondheim bybefestning er rester etter et mindre konsekvent gjennomført anlegg. De samme konstruksjoner er godt representert i de strengt regulære vollpolygonene Blakjer, Terningen, Grindal, Tråstad og Vardøhus, sistnevnte har reveterte voller i gråstensmur. Tilsvarende murverk dominerer Akershus, Bergenhus og særlig Fredriksten, som er den eneste regulære vollbefestning tilpasset et høytliggende og komplisert fjellterreng. Bergenhus og Akershus er vollbefestninger tilpasset eldre slottsanlegg. Forsvaret forvalter fremdeles syv av de ti bevarte vollbefestningene.