Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Riksarkivet

Riksantikvaren

Forsvarsmuseet

(u. n. ) – Norges største kystfort, [upubl. ms. ] Harstad 1994.

FBTN – Setermoen: utkast til forenklet etablissementsplan. Harstad 1995.

Harbitz, Georg Prahl – Bergens befestningers historikk 1895–1929 [avskrift i Forsvarets overkommandos arkiv]. Bergen ca. 1929.

Harila, Kjell – Orientering om Ramsund orlogsstasjon [upubl. ms. ], 1993

Heitmann, O. – Setermoen ekserserplass: De første årene [upubl. ms. ], 1971.

Myrlund, B. – Korshavn og Porsøy torpedobatteri [upubl. ms. ] 1998

Norsk Telemuseum – Div. arkivalia om Rundemannen.