Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser benyttet i Landsverneplanen

EBA – eiendom, bygg og anlegg

FB – Forsvarsbygg, arvtaker til FBT

FD – Forsvarsdepartementet

FBT – Forsvarets bygningstjeneste, forløper til Forsvarsbygg

FBTH – Forsvarets bygningstjeneste/Hovedkontoret

FBTR – Forsvarets bygningstjeneste, Regionkontor, herunder:

  • FBTØ – Forsvarets bygningstjeneste, region Østlandet (lokalisert på Hamar), og:
  • FBTSV – Forsvarets bygningstjeneste, region Sør- og Vestlandet
  • FBTT – Forsvarets bygningstjeneste, region Trøndelag
  • FBTN – Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge

FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

FKP – Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU – Forsvarsmuseet

FO – Forsvarets overkommando

FSJ – Forsvarssjefen

HER – Helhetlig eiendomsregister (FBT/FBs eiendomsdatabase)

LFM – lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

kml. – kulturminneloven

pbl. – plan- og bygningsloven

RA – Riksantikvaren