Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_22_03_a.jpg" without description

Invendig tak i ammunisjonsnisjene.

Bjørnåsen ligger lett tilgjengelig nord for Moss sentrum. Langs deler av den opprinnelige batteriveien er det oppført en del boliger. Denne delen av veien er asfaltert. Veien fortsetter deretter fram mot batteriet med det opprinnelige dekket som er jord. Siktelinjene er gode og man ser klart området batteriet skulle beherske – terrenget mellom kysten og Vansjø.

Batteriet har en samlet lengde på ca. 50 meter fordelt på to plan. De fire standplassene var klargjort for 10,5 cm kanoner. På hver side av det ca. 70 cm høye brystvernet finnes små dekningsrom med ammunisjonsnisjer.

I forbindelse med opprydding og istandsettelse på midten av 1980-tallet er bølgeblikket mellom ammunisjonsnisjenes tak og overliggende jord på brystvernet byttet og jernbanesvillene som danner taket i nisjene malt. Siktebordet med fundament ble satt opp påny. Fundamentet er støpt fast med en bred sokkel og bordplaten er festet med bolt. På brystvernet ble det satt opp to fastmonterte benker.