Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Batteriet med omliggende område

 

Bjørnåsbatteriet har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Det enkle anlegget er framdeles i god stand. Selv om det er foretatt en del uheldig istandsettelse har batteriet framdeles stor miljø- og opplevelsesverdi, og anlegget har som helhet god opprinnelighet.

Anlegget er på grunn av dets historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06. 05. 2004.

Image "80477_24_01_a.jpg" without description

På hver side av det ca. 70 cm høye brystvernet finnes små dekningsrom med ammunisjonsnisjer.

Image "80477_24_02_a.jpg" without description

Ammunisjonsnisje.

010403 Bjørnåsbatteriet

Image "80477_25_01_a.jpg" without description