Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar med vern

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Oppr. funksjon/navn

År

0001

Det gamle slaveri

1731

0002

Det grunnmurede provianthus

1674–91

0003

Sprøytehuset

1700

0004

Offisersvakten

1828

0005

Kruttårnet på prins Georgs Bastion

1736

0006

Bakeribygningen

1764

0007

Tøyhuset

1775

0008

Laboratoriet

1726

0009

Münsterhuset

1725

0010

Kommandantboligen

1768

0011

Ekserserhuset

1808

0012

Kjørbogården

1765

0013

Ingeniørgården

1868

0015

Vollmesterbolig

1868

0016

Uthus (verneklasse 0, men ligger innenfor fredningsområdet)

1969

0017

Infanterikaserne

1788

0018

Uthus til infanterikasernen

1788

0019

Kommisjonsgården

1834

0020

Kommisjonsgårdens uthus

0021

Vollportvakten

1695

0022

Ravelinvakten

ca. 1740

0023

Kruttårn, prinsesse Charlottes bast.

1736

0024

Artillerigården

1733

0025

Undervisningsbrakke

1895

0026

Den gamle spisesal

1895–97

0027

Marketenteri

1838

0029

Artillerismien

1746

0030

Artillerismiens uthus

1900

0031

Tennishuset

1900

0033

Kommandantens uthus

1832

0034

Kjørbogårdens sidebygning

1767

0500

Flaggstang ved kommandantbolig (inngår i fredningsområdet)

 

0651

Kloakknettet (hele den gamle kulverten mellom 0017 og Glomma.)

1787

0751

Veier (kommunalt ansvar, inngår i fredningsomfanget, men ikke i fredningsområdet)

 
0752 Plasser (asfaltert, inngår i fredningsomfanget)  
0753 Plener/Kommandanthagen 1695
0754 Bro 1 søndre ravelin  
0755 Forbindelsesbro i vollgrav  

0756

Vollportbroen

1699

0757

Plasser (grus, inngår i fredningsomfanget)

 

0951

Gjerder (inngår i fredningen)

 

0952

Mur rundt kommandanthagen (inngår i fredningen)

 

0953

Kjørbogårdens mur mot vei (inngår i fredningen)

 

0954

Mur rundt kasernegården (inngår i fredningen)

 

1050

Festningsverket (inngår i fredningen, se enkeltinventarer)

 

1051

Porter (inngår i fredningen)

 

1052

Sortierporter (inngår i fredningen)

 

1053

Prins Georgs halvbastion

1663

1054

Søndre kurtine (ligger innenfor fredningsområdet)

1663

1055

Prins Christians bastion (ligger innenfor fredningsområdet)

1663

1056

Østre kurtine

1663

1057

Prins Fredriks bastion

1663

1058

Vollportkurtinen

1663

1059

Prinsesse Charlottes bastion

1663

1060

Nordre kurtine

1663

1061

Gyldenløves halvbastion

1666

1062

Antonettes batteri

1663

1063

Nordre redang

1689

1064

Platte batteri

1683

1065

Søndre redang

1689

1066

Brannbatteriet

1682

1067

Vollgraven

1663

1068

Søndre bjørn (ikke i Forsvarets eie)

1753

1069

Søndre kontregarde (ikke i Forsvarets eie)

1753

1070

Søndre ravelin

1743

1071

Østre ravelin (ikke i Forsvarets eie)

1748

1072

Vollportravelinet

1666

1073

Østre kontregarde (ikke i Forsvarets eie)

1753

1074

Nordre ravelin (ikke i Forsvarets eie)

1753

1075

Nordre kontregarde (ikke i Forsvarets eie)

1753

1076

Nordre bjørn

1708

1077

Kontreeskarpe, dekket vei, glacis (ikke i Forsvarets eie)

1753

1078

Ferjeporten

1727

1079

Mellomporten

1727

1080

Kommandantporten

1684

1081

Nordre sortiport

1737

1082

Vollporten

1695

1083

Østre sortiport

1738

1084

Søndre sortiport

1731

010601 Fredrikstad garnison

Image "80477_47_01_a.jpg" without description