Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Merknad

Fredrikstad festning inngår i Stortingsmelding nr. 54 (1992–93). Følgende bygninger og anlegg på Fredrikstad festning er administrativt fredet: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019 ,0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026 ,0027, 0029, 1051 og 1052. Dette gjelder også alle voller, bastioner, murer, graver og glacier.

Listen over verneverdig bygg og anlegg er oppdatert i henhold til verneplanen for Fredrikstad.

Image "80477_45_02_a.jpg" without description

Situasjonsplan 1718