Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Ravneberget fort ligger på vestsiden av Glomma litt nord for Sarpsborg. Fra toppen av berget skråner det på østsiden rett ned i Glomma, mens terrenget på vestsiden skråner bratt ned mot veien nordover til Tunøya. Etablissementet består foruten lager, forlegning- og administrasjonsdel av batteriveien, stridsanlegget med fjellanlegg, kanonstillinger i brønn, piggtrådsperringer, rester etter trallebane, ammunisjonsnisjer og stillinger for feltkanoner.

Fjellanlegget i tilknytning til kanonstillingene er i ettertid kledt med plast innvendig i forbindelse med lagervirksomhet. Det er også satt inn en luftpumpe. Fjellanlegget er ikke i bruk.

Batteriveien fra forlegningsdelen opp mot kanonstillingene har brystvern mot øst. Flere steder finnes det rester etter den opprinnelig piggtrådsperringen. På toppen av berget er det bevart et slusesystem i piggtrådsperringen med tre påfølgende porter. Tilsvarende finnes på Håøya ved Oscarsborg og Vardåsen ved Kongsvinger, men i dårligere forfatning. På området ses også rester etter løpegraver. Fortet hadde kanoner både på lavetter og traller. Trallebanen som løper parallelt med Vannverksveien er tatt opp og ligger samlet i forlegningsområdet. Svillene og traseen er imidlertid godt synlig på områdets vestside. Langs banen ligger det ammunisjonsnisjer der noen av dørene fremdeles er bevart.

Restene etter et kommunalt vanntårn, anlagt i etterkrigstiden, og nedlagt noen år etter, er fremdeles synlig på området. Deler av området har tett vegetasjon som stenger for siktelinjene.

Like nord for etablissementet finnes det rester etter to bygdeborger.

Image "80477_27_01_a.jpg" without description

Kommandoplass.

Image "80477_27_02_a.jpg" without description

Slusesystem i piggtrådsperring.