Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1905: Karlstadforhandlingene førte til opprettelsen av en nøytral sone. Nyere skyts på Hjelmkollen, Veden, Overberget, Gyldenløve og Fredriksten ble fjernet. Som følge av disse nedleggelsene ble det nødvendig å forsterke Glommalinjen.

1907: Stortinget vedtok om høsten å bygge to nye fort ved Sarpsborg – Greåker og Ravneberget fort. Byggearbeidene kom i gang samme år.

1910: Fortet tatt i bruk den 19. juli.

1914–18: Under første verdenskrig ble det satt opp fast luftvernartilleri på Sarpsborg befestninger.

1933: Sarpsborg befestninger ble ved innføringen av ny hærordning stilt i reserve.

1940–45: Okkupasjonsmakten overtok fortet, men satte ikke i gang noe byggevirksomhet. Kanonene ble flyttet og brukt i kystfortene som ble bygget under krigen.

1945–: Ravneberget fort har i etterkrigstiden vært standkvarter for HV i Østfold og fungerer i dag også som kurs- og konferansesenter for ulike avdelinger i Hæren og andre statlige etater.

2004: Anlegget fredet

2005: Solgt til Sarpsborg kommune