Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Vei

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vei
Inventarnummer 0751
Byggeår 1900
Opprinnelig bruk Adkomstvei til Heer skanse og Kringerud mitraljøseanlegg
Nåværende bruk Turveier
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Heer skanse: Veien må idag nærmest regnes for en sti, som tar av fra Skanseveien (offentlig vei) og leder gjennom skogsterrenget mot Søndre og Midtre batteri. Kringerud mitraljøseanlegg: Adkomsten tar av fra Belsjøveien ved Kringerud gård; Forsvaret eier siste del av veien (smal grusvei) som leder bratt opp mot det gamle mitraljøseanlegget.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Veiene danner naturlig adkomst til batteriene.

1900
Veiene til batteriene bygget i forbindelse med anleggelsen av disse.
1918
Etter at batteriene mistet sin betydning har veiene kun tjent som turveier.

Ingen treff