Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Heer skanse: søndre batteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Heer skanse: søndre batteri
Inventarnummer 1002
Byggeår 1900–1901
Opprinnelig bruk Batteri til sperring av landtilgangene mot Drøbak
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Nordre batteri ble bygget for seks feltkanoner (†). Det er i nyere tid fjernet store jordmasser fra batteriet, som ikke lenger kan identifiseres som sådant. Det ligger utenfor Forsvarets område. Midtre batteri var bygget for fire posisjonskanoner (†) Batteriet utgjør en vinkel med fronter mot Ås og Drøbak. Brystvernet er dels av jord med forstøtningsmur og dels utgjøres det av grunnfjell, avjevnet med sementpuss. Kanonplattformene er 4 m brede og har en innbyrdes avstand av 10 m. Den tredje plattformen ligger ca 85 cm lavere enn de andre. Mellom standplassene er det i brystvernet innmurt tilsammen åtte ammunisjonsnisjer. Fra vollgangen og ned til ammunisjonsnisjene går det trapper av huggen bruddsten. Rundt fordypningen er det rekkverk av støpejern. Brystvernets samlede lengde er 43 m. Hver fløy avsluttes med en travers.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Anlegget har symbolverdi knyttet til unionsstriden og er viktig som en del av totaliteten i Oscarsborgs befestninger. Midtre batteri er vesentlig bedre bevart enn søndre og derfor belagt med et sterkere vern.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., boks 111: legget «Heer skanse, karter og brev 1895–1922»

1899
Stortinget bevilget penger til «de i Storthingsprop. No 97 for 1898-99 (Pag.3-4) foreslaaede Batterianlæg for Spærring af Landtilgangene mod Drøbak, nemlig ved Heer, Haver og Solberg.» Heeranlegget skulle iflg. planen omfatte to batterier med seks 12,1 cm eldre posisjonsskyts og samme antall feltskyts. Haver skulle ha tilsvarende oppsetning, mens Solberg bare skulle ha feltskyts. Anleggene skulle være halvpermanente, og feltskytsanleggene skulle bare forberede posisjoner for feltbatterier. Bevilgningen strakk imidlertid ikke til, og Heer-anlegget, som ble ansett som det ubetinget viktigste, ble prioritert.
1900 - 1901
Heer skanse bygget sydøst for Heer gård. For ytterligere å begrense kostnadene ble jerndører foran ammunisjonsrommene, telefoner i mannskapsgravene, kanonskur og ammunisjonshus sløyfet.
1914 - 1918
Skansen var bemannet en kort periode under 1. verdenskrig. Fra nov. 1917 ble skansen bortleid til havnegang. 1
1960
Heer nordre batteri ble utskilt og solgt for etablering av Heer skole. Søndre og midtre batteri forble Forsvarets eiendom og Heer vel tok ansvar for vedlikehold av skansen.

Ingen treff