Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser

BSKA

Befalsskolen for kystartilleriet

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FHSK

Forsvarets hundeskole

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

HER

Helhetlig eiendomsregister (database i FIS-EBA)

KAM

Kystartillerimuseet

kml.

Kulturminneloven

LFM

Lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

OK

Oscarsborg kommandantskap

pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

ØSD

Østlandet sjøforsvarsdistrikt

Festningsterminologi

affutasje: Understell for kanonrør (jfr. lavett og appert)

bankett: Standplass bak brystvern for skyts ller geværskyttere

batteri: Artilleristilling, også selve standplassen g dekningsvoll

embrasyr: Skyteåpning, f.eks. i kasematt

geværgalleri: Dekket vern for geværskyttere

glacis: Jevn skråning på utsiden av estningsgraven for å gi fritt skuddfelt

gravtambur: Flankeringsverk med nfanteriskyteskår i festningsgraven til forsvar v denne

haubits: Krumbaneskyts

kaliber: Innvendig diameter på løp på kytevåpen. I forbindelse med glattløpede anoner definert som antall kuler som skal til or å fylle røret.

kanon: Komplett sammensetning av rør og ffutasje

kaponnier: Flankeringsstilling for forsvar av estningsgraven, ofte i

kasematt asematt: Hvelvet rom for skyts, ammunisjon ller forlegning

krenellering: Murtopp med skyteskår («hakk»)

lavett: To-hjulet understell for kanonløp (jfr. ffutasje)

skanse: Mindre festningsanlegg, oftest med ordvoller arbeboeggfgiahkskfkakfkeklasj