Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Aanonsen, A. L.: Oscarsborg festning ved Drøbak og festningsarkitekten Balthazar Nicolai Garben. [hovedoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen]. Bergen 1995

Broch, Th.: Lærebog i Bygningskunsten. Nærmest bestemt for den Militaire Høiskoles Elever. Chra. 1848

Broch, Th. et al: "Om et fort i Drøbaksund." Norsk Militært Tidsskrift 1846–1847: 372–388

Egede-Nissen, H.: "Oscarsborg festning." Norsk Arkitekturmuseums årbok 2001

Evensen, K.: Oscarsborg forteller historie. 1940-dramaet i tekst og bilder – og befestningen på Kaholmene gjennom 350 år. Oslo 1992

Fjeld, O. T.: "Kystartilleriet gjennom 150 år." Norsk Militært Tidsskrift 1981: 269–292

Fjeld, O. T.: "Oscarsborg festnings historie fra 1628 til 1990." Oscarsborg festning 9. april 1940. Forsvarsdepartementet 1990

Fjeld, O. T.: "Tiden 1814–1888. Unionstid og tekniske fremskritt." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene . Oslo 1999

Fjeld, O. T.: "De aktive og passive stridsmidlers utvikling 1895–1940." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999

Fjeld, O. T.: "Kystfestningene i kamp 8.–10. april 1940. Kystartilleriavdelingers innsats frem til 2. mai 1940." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundren e. Oslo 1999

Fjørtoft, J. E.: Tyske kystfort i Norge. Arendal 1982

Fjørtoft, J. E.: "Unionen med Sverige oppløses." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene . Oslo 1999

Fjørtoft, J. E.: "Fra nyordning til verdenskrig." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999

Garben, B. N. et.al.: "Om fortet paa Kaholmen." Norsk militairt Tidsskrift 1846–47: 373–388

Godø, R.: "Tysk okkupasjonsliv på Oscarsborg festning." Norsk militært tidsskrift 1995: 26–28

Grimnes, O. K.: "Oscarsborg festning 9. april 1940" [ny utg.] Utg. av Oscarsborg festnings venner 1990

Kavli, G.: Norges festninger. Oslo 1987

Kissing, H.: Chronik der Festung Oscarsborg Drøbak 1944

Landmark, G. H.: "Oscarsborg festning gjennom 100 år." Vår hær 1953: 8994

Lislegaard, A.: Oscarsborg – hovedstadens og rikets port. Oslo 1971

Magnussen, B.: Kystkulturstien. Drøbak 1991

Melien, T. J.: "Tiden før og under den første vedenskrigen 1905–20." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Osl0 1999

Melien, T. J.: "Festningsartilleriet 1920–1933. Et våpen i nedgangstid." I: Fjeld, O. T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999

Nordhuus, B. K. (red.): Oscarsborg festning. Utredning om vedlikehold av historiske og museale anlegg. 1986

Ribsskog, A. og Aage Hansen: "Artilleri og sivilt samfunn – Oscarsborg og Drøbak 1643–1985." Drøbak 1985.

Ræder, J. C.: "Nyt motiveret Project til et Fort paa Smaaskjær i Drøbaksund [...]". I Norsk militært Tidsskrift 1846–47, s. 249–37

Stangeland, G. og E. Valebrokk: Norges bedste Værn og Fæste. Nasjonale festningsverk. Stavanger 2001. [om Oscarsborg s. 251–266]

Willoch, G. I.: "Oscarsborg festnings eldre historie." Krigsinvaliden 1971 (2): 14–20

Kilder

OSCF ing.: Riksarkivet, Oslo: Oscarsborg festnings ingeniørdetasjement/distriktsingeniørens arkiv, 1845–1940. Katalog: 1256.2/01.

Frogn biblioteks klipparkiv

Forsvarsmuseets tegningsarkiv

Kystartillerimuseets tegningsarkiv

Helhetlig eiendomsregister (Forsvarets eiendomsdatabase)

Image "page-113-1.jpg" without description