Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Verneområdet Det nasjonale festningsverket Trondenes fort omfatter et avgrenset areal innenfor gnr. 64, bnr. 11.

Dette omfatter arealet som Forsvaret har råderett over og hvor vernebestemmelsene vil ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført. Vernebestemmelsene omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Oversikt over og beskrivelse av frednings- og bevaringsverdige bygninger og fortifikatoriske anlegg finnes i katalog. Områdeavgrensningen fremgår av kart.

Image "071769a_67_01.jpg" without description

Luftvernkanon (88 mm) på Trondenes fort. Inngår i det militærhistoriske landskapet. Foto: NIKU.

Automatisk fredet kulturminne

På Trondenes fort er det registrert kulturminner som er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Det er flere kjente fornminner i form av gravrøyser og tufter, samt spor etter samisk bebyggelse som er eldre enn 100 år og dermed automatisk fredet. Kulturminnene er markert på kart. I tillegg kommer alle eventuelle andre automatisk fredede kulturminner innenfor området som i dag ikke er kjent.

Inventar i verneklasse 1

Følgende inventar er i verneklasse 1:

190108 1015

Kanon I

190108 1012

Kanon IV

190108 1013

Kanon III

190108 1014

Kanon II

Militærhistorisk landskap

Det militærhistoriske landskapet inkluderer alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Blant annet fundament etter bygninger, ulike typer bunkere, kommandoplasser, observasjonsposter, løpegraver, stillinger, trapper, veinett, skinnegang, tunneler m.m. Noen objekter er identifisert og registrert i HER, det finnes imidlertid en rekke objekter som ikke er inventarført og beskrevet med egne katalogoppslag.

190108 0047

Verksted

190108 0049

Lager

190108 0052

Lager

190108 0054

Bunker

190108 0055

Skur

190108 0056

Lager

190108 0057

Lager

190108 0060

Lager

190108 0064

Lager

190108 0066

Bunker

190108 0069

Bunker

190108 0072

Båthus

190108 0074

Skivebu

190108 0077

Skivebu

190108 0080

Stanplassbygg

190108 1001

10,5 cm batteri

190108 1010

Lager

190108 1011

Lyskaster Russeneset

190108 1017

Reservekommandoplass

190108 1018

Bunker

190108 1023

Koplass 88 mm batteri

190108 1024

Standplass 88 mm batteri

190108 1025

Standplass 88 mm batteri

190108 1026

Standplass 88 mm batteri

190108 1028

Lyskasterhus Russeneset

190108 1035

Lyskasterstilling Kråkenes

190108 1041

Luftvernstilling

190108 1052

Bunker

Image "071769a_70_01.jpg" without description

Synlige farer er som regel ikke farlige. Man må forvente samme grad av aktsomhet ved ferdsel i militærhistoriske landskap som ved ferdsel i annen utmark. Fjerning av vegetasjon vil i de fleste tilfeller gjøre stillinger, løpegraver m.m. synlige og dermed redusere faren for at mennekser og dyr skader seg. Foto: NIKU.

Av sikkerhetsmessige grunner kan en rekke inventar innenfor verneområdet ikke opplistes. Samme bestemmelser gjelder for disse inventarene. Øvrige inventar utenfor verneområdet kan kasseres og rives eller selges.

Image "071769a_67_02.jpg" without description
 

Trondenes fort. Foto: NIKU.