Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tegninger av historiske bygninger

Image "chapter-4-63-1.jpg" without description

Kommandantens uthus. Kommandantboligens uthusbygning, oppført 1898 eller 1899, revet ca. 1960. Bygningen ble oppført på tomten nord for 0005 Bombehuset, der det tidligere hadde stått et murt brygger- og bakerhus. Scannet etter kopi i Forsvarsmuseets arkiv.

Image "chapter-4-64-1.jpg" without description

Skipperbrakken og legeboligen (også kalt dokorgården) på en oppmålingstegning fra 1877. Skipperbrakken var oppført under napoleonskrigene og ble revet i 1968, mens legeboligen ble oppført som «feltskjærbolig» i 1759–1760 og revet ca. 1960. Skannet fra fopi i Forsvarsmuseets tegningsarkiv.

Image "chapter-4-64-2.jpg" without description

Feltskjærbolig. Løytnantsboligen ble antagelig oppført i 1745, som feltskjærbolig. Da det i 1759 så ble oppført en ny feltskjærbolig, endret bygningen funksjon. Oppriss- og plantegningene for løytnantsboligen skriver seg fra 1929. Skannet fra kopi i Forsvarsmuseets tegningsarkiv.

Image "chapter-4-65-1.jpg" without description