Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Utnevnte kommandanter ved Vardøhus festning

Midlertidige settekommandanter er ikke tatt med i listen.

1

Oberstløytnant Carl Albert von Passau (Passow)

1739-1755

2

Major Peter Hanson With (Huid)

1755-1757

3

Jørgen Rosenkrantz

1757-1759

4

Major Conrad Henrich Ecklef

1759-1780

5

Major Otto Christian Rosenkrantz

1780-1785

6

Major Hartvig Segelcke

1786-1787

7

Major Hans Friderich Gemtze (Giemtze) Ingen kommandant fra 1793 til 1800.

1788-1793

8

Kaptein Edvard Hammer

1800-1802

9

Kaptein Hans Jørgen Jacob Trost

1803-1807

10

Kaptein Ole Christopher Broch (Brock)

1808-1812

11

Kaptein Christian Andreas Hiorth

1812-1814

12

Kaptein Joen Audensen (Andersen) Frey

1814-1818

13

Premierløytnant Gottfried Pleym

1818-1823

14

Premierløytnant Hermann Nicolai Scharfenberg

1823-1829

15

Premierløytnant Haldor Lykke

1829-1830

16

Premierløytnant Eilert Hegrem

1830-1832

17

Premierløytnant Reinert Ulfers

1832-1833

18

Premierløytnant Petter Heiberg Ross

1833-1838

19

Kaptein Paul Conradi

1839-1852

20

Kaptein C.F.W. Scharfenberg

1853-1859

21

Kaptein Nicolai Beichmann

1859-1865

22

Premierløytnant Hans Juell Borchgrevink

1865-1866

23

Kaptein J. A. William. T. Apenes

1866-1868

24

Kaptein Carl Schulz

1868-1890

25

Kaptein V. Graf Lonnevig

1890-1894

26

Major Mauric. Cock Arnesen

1894-1914

27

Kaptein Olav Sivertsen

1914-1915

28

Major Axsel Fredrik Holter

1915-1934

29

Kaptein Johan B. Basilier

1935-1940

30

Major Erik Presterud

1947-1955

31

Major H. Willoch

1955-1957

32

Løytnant Lars Engelien

1957-1959

33

Major (Orlogskaptein) K. Munck

1959-1970

34

Orlogskaptein A.J. Toreid

1970

35

Kommandørkaptein J. R. Nordli

1971-1974

36

Orlogskaptein P. M. Jakobsen

1974-1980

37

Orlogskaptein Per Evensen

1980-1987

38

Orlogskaptein Finn T. Erichsen

1987-1988

39

Orlogskaptein Aslak Hallaren

1988-1991

40

Orlogskaptein Svein H. Kristiansen

1991-1993

41

Orlogskaptein Rasmus Sindre Kvien

1993-1999

42

Orlogskaptein Ivar Olav Halse

1999-2003

43

Orlogskaptein Lasse Haughom

2003-2005

44

Orlogskaptein Lars Andreas Rognan

2005-