Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Trykte kilder

[Bjertnæs 1959] Bjertnæs, J.: "Konservator Simonsen blar i Vardøs eventyrlige historie." Finnmark Tidende 12. juni 1959

Central-Commisionen for Norges Befæstningsvæsen. Innstilling 1838.

Collegial-Tidende for Danmark og Norge 1806, s. 261f

Collegial-Tidende for Danmark og Norge 1809 s. 105f

Diplomatarium Norvegicum VIII: s. 137

[Finnmarken 1959] "Den gamle festningsporten." Finnmarken 28. mai 1959

[ICOMOS 1965] The Venice Charter. På ICOMOS' hjemmesider www.icomos.org. Gjengitt på norsk i ICOMOS nytt 1990 (2)

[Lofotposten 1971] "Festningsområdet ved Vardøhus må bevares." Lofotposten 7.6.1971

[Hauge 1936] Hauge, Y.: "Vardøhus." Allers 1936 nr. 1

[Skotnes 1989a] Skotnes, Y.: "– Hvordan ble festninga bygget?" Finnmarken 4.9.1989

[Skotnes 1989b] Skotnes, Y.: "Krutthuset bevares." Finnmarken 21.9.1989

[Storm 1888]: Islandske Annaler indtil 1578, udgivne for det Norske historiske Kildeskriftfond ved Gustav Storm. Christiania 1888

[Welle-Strand 1954] Welle-Strand, Edward: "Norges østligste museum." Aftenposten 4.12.1954

Utrykte kilder

[Brenne og Solberg 1992] Brenne, J. og K. Solberg: Vardøhus festning, kommandantboligen: farge- og bygningsundersøkelser 6.8. april 1992. Rapport i Riksantikvarens arkiv

[Byggforsk 2001] Norges byggforskningsinstitutt: Vardøhus festning. Murteknisk undersøkelse [oppdragsrapport]. Oslo 2001

[Holter 1927] Holter, A.F.: Vardøhus festnings historikk 1734–1927. Upubl. Trykt opp i FO i 1996 i 15 eksemplarer til fordeling til militære biblioteker m.m.

[Madsen 1985] Madsen, A.: Vardøhus festning: bygningsmessige arbeider. Rapport fra befaring 22. mai 1985. Riksantikvarens arkiv

[Presterud 1954] Presterud, E.: Vardøhus. Verdens nordligste festning gjennom 650 år. Utrykt ms. 1954

[Widerberg u.å.]Widerberg, C. S.: Den norske fortifikasjonsetats historie. Utrykt ms. (4 pk.) i Riksantikvarens bibliotek. Avskrift i FBTs arkiv.

Riksarkivet (DRA): diverse arkiver, kfr. løpende angivelser i teksten

Statsarkivet i Tromsø (SiT): Vardøhus festnings arkiv, kfr. løpende angivelser i teksten

Forsvarsmuseets (FMUs) tegningsarkiv

Ingeniørbrigadens arkiv i Riksantikvarens (RAs) arkiv

Helhetlig eiendomsregister (Forsvarets eiendomsdatabase)

Image "chapter-8-101-1.jpg" without description