Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

– Best i NATO

Onsdag sist uke var det duket for overlevering av buildingSMART-prosjektet «ny blandingsgassbod» på Haakonsvern orlogsstasjon. – Etter det jeg vet, er dette NATOs beste bygg i sitt slag, sier Gunnar Apelthun som har vært Sjøforsvarets brukerkoordinator i prosjektet.

Blandingsgassboden er et teknisk tilbygg til Dykker - og froskemannssenteret (DFS) på Haakonsvern. DFS utdanner flere typer spesialdykkere til Forsvaret og politiet. I blandingsgassboden vedlikeholder og klargjør man dykkerutstyr til dykkerne. Bygget er dimensjonert for gruppeundervisning for inntil 20 personer i utstyrsklargjøring og gasspåfylling.

Teknisk avansert
Klargjøring av dykkerutstyr innebærer en viss risiko for eksplosjon og brann. Blandingsgassboden var derfor svært viktig å få på plass for å bedre HMS-forholdene for de ansatte og elevene i forbindelse med utstyrsbehandlingen.
– Dette er et meget teknisk avansert bygg, der man har hatt fokus på å minimalisere skadevirkningene på personer og utstyr dersom et uhell skulle skje. Det er bygget eksplosjonsabsorberende soner, et avansert ventilasjonssystem og spesielle brannsikringssystemer som bidrar til økt sikkerhet, sier innleid byggeleder i Forsvarsbygg, Bjarte Veland. Arkitekt for blandingsgassboden er Link signatur AS.

– Best i NATO
Prosjektets brukerkoordinator ved DFS, Gunnar Apelthun, er fornøyd med resultatet.
– Dette er et svært etterlengtet bygg. HMS-forholdene ved den gamle blandingsgassboden var uakseptabel. Men nå har vi endelig fått et solid og godt bygg, som jeg mener er det beste av sitt slag i NATO. Jeg har ikke sett maken noen av de stedene vi har besøkt, sier Apelthun.

Nytt bygg med ny byggeprosess
Det er imidlertid ikke bare bygningen som er unik i internasjonal sammenheng, også selve byggeprosessen har blitt lagt merke til i utlandet. Blandingsgassboden vakte stor interesse fra tilhørerne da buildingSMART Norge presenterte prosjektet under «Arabian Construction Week» i Abu Dhabi i mars 2011.

– Hva er det som gjør prosjektet så spesielt?
– I prosjektet har vi brakt inn en ny dimensjon i buildingSMART-konseptet som ikke har vært gjort tidligere i byggebransjen. buildingSMART har i flere år nå dreid seg om å slå sammen alle byggfagene som betong, vann, varme, el og ventilasjon i en felles 3D-modell av bygget. Vi har tatt dette et steg videre og knyttet langt mer informasjon i modellene. Disse detaljerte datamodellene gjør at vi kan kjøre en komplett digital byggeprosess fra start til mål. Vi bruker modellene både ved anbudsfase, fremdriftsstyring, kostnadsstyring og som teknisk dokumentasjon når bygget står ferdig, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Bernt Stensaker.

Effektiviserer informasjonsflyten
– Det er mye informasjon i et byggeprosjekt, og det er som regel mange fagpersoner som er innom i løpet av prosjektperioden. Med tradisjonelle metoder går mye informasjon tapt underveis. Bergninger som er gjort i byggebransjen tyder på at man produserer den samme informasjonen opptil syv ganger i et tradisjonelt byggeprosjekt, sier Stensaker.  

– Med vår måte å utnytte buildingSMART - metodene på, unngår vi dette. buildingSMART handler om å effektivisere informasjonsflyten i byggeprosjektene hele veien fra start til mål, sier Stensaker.

Lærerikt for leverandørene
Flere av leverandørene gav under åpningen uttrykk for at de hadde lært mye av blandingsgassbodprosjektet.
– Blandingsgassboden har vært et meget utfordrende og spennende prosjekt for oss. Vi har fått mye ny kunnskap og erfaring fra buildingSMART-prosessen i dette prosjektet som vi kan bringe med oss videre i kommende byggeprosjekter, sier Lars Jåvik, rådgivende ingeniør i Multiconsult. 

Mens Forsvaret nå har overtatt bygget som leietaker, er det som alltid fremdeles Forsvarsbygg som i det videre eier, drifter og forvalter eiendommen.

Fakta om blandingsgassboden:
Sted: Dykker og froskemanssenteret, Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen
Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet
Byggherre: Forsvarsbygg
Bruker: Sjøforsvarets skoler, KNM Tordenskjold, DFS
Byggeledelse: Erstad & Lekven
Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS
Arkitekt: Link Signatur AS
Rådgiver buildingSMART: Catenda og Vico
Totalentreprise: Veidekke entreprenør AS
Elektroarbeider: Åge J. Monsen AS
Røranlegg: Chr. M. Vestrheim AS
Ventilasjon: GK Norge AS

Alle foto: Forsvarsbygg/ Åsmund V. Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.