Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åpent informasjonsmøte om støy

Forsvarsbygg, Forsvaret, Evenes og Tjeldsund kommune inviterer til et åpent informasjonsmøte om bl.a. støyberegning og tiltak. 

Det vil også bli gitt informasjon om de ulike aktørenes roller, ansvar og myndighet, samt innbyggernes rettigheter.

I møtet vil det bli gitt informasjon om blant annet flymønster og støy tilknyttet F35-flyene som er stasjonert på Evenes flystasjon. Til stede vil det også være fagpersoner på støyberegninger og -målinger fra SINTEF og Multiconsult.

I etterkant av det åpne møtet vil det bl.a. søkes å få etablert en interesseforening for beboerne. Ansvarlig for denne seansen er initiativpersoner fra de berørte innbyggerne.

Tid: Torsdag 1. desember 2022 kl. 18-20
Sted: Evenskjer ungdomshus i Tjeldsund kommune

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.