Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

MPA-prosjektet flyr videre

Det største prosjektet som vi har ansvaret for på Evenes flystasjon, er bygg og anlegg til de nye maritime patruljeflyene som anskaffes.

Planleggingen av dette prosjektet er i rute, og 1. oktober overleverte vi forprosjektet til Forsvarsdepartementet. Det norske Luftforsvaret skal få erstattet dagens P-3 Orion med P-8 Poseidon, og de nye flyene skal ha Evenes flystasjon som sin hovedbase.

Ekstern kvalitetssikring

Den 25. oktober ble oppstartsmøtet for ekstern kvalitetssikring del 2 (EKS2) gjennomført sammen med Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet.

Oppdraget om EKS2 er gitt til Atkins Norway og Oslo Economics. De planlegger å levere sin rapport innen utgangen av januar 2019. Tidsplanen for prosjektet for de nye maritime patruljeflyene (MPA) er stram og for at Forsvarsbygg skal få på plass nødvendig eiendom, bygg og anlegg (EBA) og infrastruktur til 1. august 2022, må forprosjektet godkjennes av Stortinget juni 2019.

Øvrige leveranser

I påvente av Stortingets godkjenning, med påfølgende gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet, fortsetter vi med de nødvendige forberedelser til detaljprosjektering og grensesnittavklaringer mot øvrige leveranser fra forsvarssektoren som Forsvarsmateriell og Forsvaret for øvrig. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt oppdrag.

Nye kapasiteter

Totalt skal det anskaffes fem fly med støttesystemer som skal ivareta maritim overvåking. Således erstatter de nye flyene både P-3 Orion på Andøya flystasjon og DA-20 Jet Falcon som opererer ut fra Gardermoen flystasjon. De nye flyene er planlagt levert til Norge fra sommeren 2022 og utover. Materiellanskaffelsen ledes av Forsvarsmateriell/ Luftkapasiteter, mens Forsvarsbygg har i oppdrag å sikre at tilstrekkelig EBA og infrastruktur er på plass innen 1. august 2022 slik at vi sammen med Forsvarsmateriell og Luftforsvaret kan starte prøvedriften. Innen utgangen av første kvartal 2023 skal all EBA skal være klar til Forsvaret for full drift.

Fasiliteter for flyene

- Det som nå planlegges bygget skal dekke de nasjonale MPA-behovene på Evenes, og består av kontor- og administrasjonsfasiliteter for 333 skvadronen og vedlikeholdsskvadronen, to vedlikeholdshangarer, én vaskehall og ca 60.000 kvm flyoperative flater, forteller John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon. 

Gjennom arbeidet med konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon, som også er et oppdrag til Forsvarsbygg generelt, så ble det også sett på muligheten for fremtidige utvidelser av kapasitetene på flystasjonen dersom det blir behov for det.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.