Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplanen for Evenes finpusses

Forsvaret reetableres på Evenes flystasjon, og det krever en ny og fremtidsrettet reguleringsplan for området.

Det er mange temaer som skal behandles i en ny reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Dette arbeidet startet i 2017, og har nødvendigvis tatt noe mer tid enn først beregnet. Det er noen temaområder med konsekvensutredninger som har krevd mer tid.

- Planen tar for seg muligheter og begrensninger både innenfor, flystasjonen, lufthavnsområdet og nærområdet som grenser inntil flystasjonen. Det har vært både krevende og gode prosesser, og vi ser frem til å oversende planforslaget til departementet, sier Olaf Dobloug, sjef for Kampflybase prosjektet i Forsvarsbygg

Innspill

Forsvarets og Avinors virksomhet, bosetting, sårbart miljø i nærområdet, miljøoppfølingsplan, avløp til kommunalt rørsystem, støy, reindrift og landbruk var noen av temaene som ble løftet frem og diskutert.

Innspurt

20. november var det et felles planforum på flystasjonen med representanter fra Forsvars- og Kommunaldepartementet, Nordland og Troms fylkeskommuner og fylkesmenn, kommuner i regionen, Forsvarsbygg, Avinor og Statens Vegvesen.

Den statlige reguleringsplanen Forsvarsbygg har fått i oppdrag å utrede fra Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er inne i en sluttfase før den legges ut offisielt på høring. Etter planen 1. kvartal i 2019.

Forsvarsbygg nettside om Nye Evenes flystasjon.

Oppdatert info om ny reguleringsplan på Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.