Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støy fra F-35 flyene skal måles på Evenes

I forbindelse med flyøvelsen de neste to ukene skal støyen måles på en rekke områder på og rundt flyplassen. Dette skjer i samarbeid med Forsvaret, Avinor, beitelagene og reineiere i distriktet.

I perioden 2. - 15. september har Forsvaret en øvelse med til sammen seks F-35 fly. Forsvarsbygg vil i denne perioden måle støy på selve flyplassen, dvs flere steder på terminalområdet, og på områder rundt flyplassen. Dette inkluderer særlig beiteområder for sau og storfe. I tillegg gjøres det målinger i reinbeitedistriktene Grovfjord og Tjeldøy.

- Når resultatene fra målingene er gjennomført og systematisert, formidler vi dette ut. Dette skjer i samarbeid med fagmiljøene som utfører målingene disse dagene på Evenes, sier Carl Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Støy fra F-35

Støybildet fra F35 oppleves annerledes enn fra F-16. Opplevet støy fra et F-35 fly kan subjektivt oppfattes som dobling av støy fra et F-16 fly. I desibel utgjør det en differanse på inntak 10 dB. Omgivelsene utenfor flyplassen utsettes ikke for skadelig støy.

F-35 er en kraftigere maskin enn F-16 og trenger derfor ikke å bruke full motorkraft og etterbrenner så ofte som F16. Lydavgivelsen avhenger av hvordan det flyr. Gjennom konsekvensutredningsfasen har det vært jobbet med å finne avgangsprofiler som gir mindre støy, samtidig som det ivaretar operative krav. Dette for å søke og redusere støyplage i omgivelsene. Dette jobbes det fremdeles med

Støysoner er merket med skilt

Nær flyplassen vil de høyeste belastningsområdene være avsperret. Det er tydelig merket fra Avinor for å sikre at personer ikke utsettes for skadelige nivåer på støy. I boligområder, og ved gårdsbruk og beiteområder, vil ingen utsettes for støynivå som kan være skadelige for hørselen.

Avinor har eget varslingssystem

- De reisende som reiser til og fra Evenes utsettes ikke for skadelig støy ved ankomst til flyplassen, sier lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad.

Avinor har et eget elektronisk varslingssystem som styrer publikum inn og ut av flyoperativt område. De har sperret av de områdene ved parkeringen som ikke skal brukes for publikum. Øvrige parkeringsområder er inne i en sone som ikke gir hørselsskade.

Støymålinger under flyøvelsen

Forsvarsbygg samarbeider nært med Avinor, lokale beitelag, reineiere og sist, men ikke minst Forsvaret for å samle inn data over støynivåer på flest mulige steder. For å sikre faglig kvalitet, og at analyser knyttet til resultatene er uavhengige, er eksterne miljøer engasjert.

Universitetet i Ås (NMBU), NaturRestaurering, SINTEF og Multiconsult skal sammen bidra til dette.

- Vi tilbyr med dette at alle berørte parter lokalt har troverdighet til det som rapporteres fra støymålingene. Støy er komplisert, og det er derfor helt avgjørende at vi benytter de ypperste fagmiljøer i landet, sier Carl Oscar Pedersen, seksjonssjef i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.