Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjon om støytiltak i forbindelse med koronautbrudd

Vårt utgangspunkt er å holde frem med byggearbeider i forbindelse med støytiltak, men vi følger Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende retningslinjer og karanteneråd. 

 

- Vi gjør løpende vurdering av situasjonen ut fra nasjonale og lokale bestemmelser. Vi tar denne situasjonen på alvor og vil gjøre vårt beste for å forhindre smittespredning, men også for å finne beste løsning for boligeiere og for det lokale næringsliv, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Vi ivaretar helse og sikkerhet

I samarbeid med entreprenørene tar vi forhåndsregler for å ivareta helse og sikkerhet og for å begrense smitteutbredelse i våre byggearbeid. Vi følger Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende retningslinjer og karanteneråd, i tillegg til lokale myndigheters bestemmelser.

- Mye av vårt arbeid kan gjøres via hjemmekontor, og vi følger opp entreprenørene tett og gjør stikkontroller på at smittevernhensyn ivaretas ved de fysiske arbeidene, forteller han.

De fleste tiltak foregår i ubebodde boliger

De aller fleste tiltak som pågår per i dag foregår i boliger eller fritidsboliger som ikke er bebodd. Det pågår tiltak kun i noen få bebodde boliger. Vi vil prioritere de arbeidene som vi allerede er i gang med. Videre vil vi prioritere tiltak på boliger som ikke er bebodd. Der boligene er bebodd vil vi ta kontakt med boligeier for å finne best mulig løsning.

- Vi forholder oss til de rammene myndighetene har satt og tilstreber å være fleksible ut fra disse. Vi skal komme frem til en måte å gjøre det på hvor smittevernhensyn ivaretas og vi har lav terskel for å sette arbeid på vent dersom det er ønskelig.

Trenger du å snakke med oss? 

Vårt prosjektkontor i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum holder nå åpent med ordinær åpningstid kl. 9-15. Vi fortsetter å legge til rette for at smittevernhensyn ivaretas når det gjelder rengjøring, avstand og god håndhygiene. Besøker du vårt kontor oppfordrer vi deg til å følge smittevernreglene slik at vi ivaretar smittevernet på best mulig måte.    

Du kan også gjøre forhåndsavtale med én av våre medarbeidere. Ta kontakt med din aktuelle byggeleder eller prosjektleder Lise Grong på tlf. 91101219.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.